Arvot ja eettiset periaatteet

MPS Executive Searchin arvot

Arvojamme ovat asiakaslähtöisyys, yhdessä olemme vahvoja, tuloksellisuus, hyvinvointi ja edistyksellisyys. Lue lisää arvoistamme.

MPS Executive Searchin eettiset periaatteet

Suorahaku on ehdotonta luottamuksellisuutta edellyttävää toimintaa. Eettiset periaatteet ohjaavat yhdessä lainsäädännön kanssa kaikkea toimintaamme. Perustamme työmme myönteiseen, yksilöä arvostavaan ihmiskuvaan.