- fi_palvelut.jpg

Ylimmän johdon henkilöarviointi

Johdon arviointi on toimiva työkalu uusia johtajavoimavaroja arvioitaessa, mutta yhtä lailla silloin, kun kehitetään olemassa olevaa johtoa tai kartoitetaan organisaation johtajapotentiaalia.

Hyvä johtaminen on avain henkilöstön hyvinvointiin ja liiketoiminnan menestykseen. Tämän päivän osaamisyhteisöissä johtajaa arvioitaessa tulee huomiota kiinnittää paitsi ansioluetteloon, osaamiseen ja verkostoon myös – ja ehkä jopa ennen kaikkea – ihmisten johtamisen taitoihin.

Johdon arviointi keskittyy johtamisvalmiuksiin

Ylimmän johdon arviointien avulla selvitetään yksilön kykyä menestyä uudessa tai nykyisessä tehtävässään, soveltuvuutta työyhteisöön ja edellytyksiä kehittyä johtajana. Ylimmän johdon arvioinnilla kartoitetaan sekä yksilön työskentelytapaa, ominaisuuksia, osaamista ja motivaatiotekijöitä että yrityksen tai yhteisön toimintaan liittyvää osaamista ja näyttöjä.

Henkilön arvopohjan lisäksi arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomioita johtamistehtävän kannalta keskeisimpiin valmiuksiin ja kompetensseihin, kuten johtamis-, strategia- ja visiointikykyyn sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen. Arvioinnin työkaluina ovat syväluotaavat haastattelut ja erilaiset persoonallisuus-, toimintatyyli- ja kykytestit sekä -tehtävät.

Ylimmän johdon arvioinnilla lisätään johtamisen arvostusta organisaatiossa

Onnistuneen päätöksenteon perusta on oikea tieto. Johdon arvioinneilla saadaan laaja-alainen näkemys niin henkilön valmiuksista johtaa organisaatiota kuin myös toiminta- ja johtamistyyliin liittyvistä kehittymiskohteista. Arvioinnista saatava henkilökohtainen, coachaava palaute tukee henkilöä omien vahvuuksien hyödyntämisessä ja luo hyvän pohjan johtajana kehittymiselle.

Johtamisen kehittämiseen panostaminen ja johdon arvioiminen lisäävät johtamisen ja johtajan tehtävän arvostusta. Huolella toteutettu johdon arviointi luo hyvää työnantajakuvaa ja vahvistaa organisaation asemaa rekrytointimarkkinoilla. MPS Executive Searchin ylimmän johdon henkilöarviointipalvelun käyttäminen pienentää kalliiden virherekrytointien määrää.

Ota yhteyttä

Tarkempia tietoja henkilöarviointipalvelustamme saat soittamalla 020 7469 600 tai lähettämällä yhteydenottopyynnön