Ylimmän johdon henkilöarviointi

Ylimmän johdon arviointi tukee työnantajakuvaa. Valintatilanteessa se myös varmistaa, että johtajilla on työyhteisön tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat kyvyt, osaaminen, näkemys ja taito.

Ylimmän johdon arviointi auttaa työyhteisöjä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä tapahtuu varmistamalla johdon soveltuvuus tehtäviinsä, tukemalla hyvän johtamiskulttuurin luomista sekä vahvistamalla johtamisen ja johtajan jatkuvaa kehittymistä.

Tuntemalla omat vahvuutensa ja heikkoutensa johtaja luo lähtökohdan terveelle itsetunnolle, joka on johtajana menestymisen avaintekijöitä. Itsetuntemus myös tukee jatkuvaa kehittymistä.

Toimintaympäristö- ja liiketoimintaosaamisen yhdistäminen psykologiseen ammattitaitoon luo MPS:lle vankan pohjan arvioida ja kehittää johtajia sekä yksilöinä että johtoryhmien jäseninä.

Ota yhteyttä

Tarkempia tietoja ylimmän johdon henkilöarvioinneista saat soittamalla 020 7469 600 tai lähettämällä yhteydenottopyynnön.