Keskijohdon suorahaku

Suorahaku on oivallinen menetelmä myös keskijohdon rekrytoinneissa silloin, kun osaajia on hankala löytää tai rekrytoinnista ei haluta kertoa julkisesti.

MPS Executive Searchin luottamuksellinen suorahaku-prosessi on toimiva ratkaisu keskijohdon rekrytointitarpeisiin, jos sopivaa henkilöä on vaikea löytää tai rekrytointiprosessi halutaan viedä läpi ilman julkista työpaikkailmoittelua. Haettava henkilö voi olla esimerkiksi talous-, myynti- tai tuotantopäällikkö yhtä hyvin keskisuuressa yrityksessä kuin pörssiyhtiössäkin. Henkilö voi olla myös pienen perheyrityksen ylintä johtoa.

Suorahakuprosessin aluksi konsultti paneutuu organisaation strategiaan ja henkilöstötilanteeseen, jonka pohjalta määritellään yhdessä asiakkaan kanssa kriteerit haettavalle henkilölle. Seuraavaksi suorahakukonsultti etsii yhdessä kokeneen research-konsultin kanssa ehdokkaita hyödyntämällä useita eri lähteitä. Ehdokkaiden taustan ja kokemuksen lisäksi arvioimme henkilön persoonan ja soveltuvuuden tehtävään.

Tilanneanalyysillä puolen vuoden takuu

MPS Executive Searchin tilanneanalyysi on ainutlaatuinen mahdollisuus varmistaa rekrytointiprosessin onnistuminen. Työyhteisön ominaisuuksia, tilannetta ja haettavaan henkilöön kohdistuvia odotuksia selvittävä analyysi edesauttaa sopivimman henkilön löytymistä. MPS Executive Search antaa suorahakupalvelulle puolen vuoden takuun, mikäli prosessin osana toteutetaan tilanneanalyysi.

Kansainvälisesti laadukasta suorahakua

MPS Executive Search on toiminut suomalaisten yritysten rekrytointikumppanina jo yli 35 vuotta. Omat toimistomme ja EXS International -verkosto yli 25 maassa mahdollistavat suorahakupalvelut myös kansainvälisesti.

Ota yhteyttä

Tarkempia tietoja suorahakupalvelustamme saat soittamalla 020 7469 600 tai lähettämällä yhteydenottopyynnön.