- fi_palvelut.jpg

Johtamisen ja hallitustyöskentelyn kehittäminen

Hallituksilta ja johtoryhmiltä vaaditaan yhä enemmän ketteryyttä ja kykyä toimia muuttuvissa toimintaympäristöissä. Menestyvän työyhteisön johto suuntautuu tulevaisuuteen ja kykenee uudistumaan. Erilaisuuden ja monipuolisen osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen, verkostojen hallinta sekä valmentava johtaminen ovat toimivan ja tuloksellisen työyhteisön perusta.

MPS Executive Searchin ylimmän johdon arviointi tukee työnantajakuvaa

Ylimmän johdon arviointi auttaa työyhteisöjä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä tapahtuu varmistamalla johdon soveltuvuus tehtäviinsä, tukemalla hyvän johtamiskulttuurin luomista sekä vahvistamalla johtamisen ja johtajan jatkuvaa kehittymistä. Tuntemalla omat vahvuutensa ja heikkoutensa johtaja luo lähtökohdan terveelle itsetunnolle, joka on johtajana menestymisen avaintekijöitä.

MPS:n liiketoimintaosaamisen ja psykologisen osaamisen yhdistäminen luo vankan pohjan arvioida ja kehittää johtajia sekä yksilöinä että johtoryhmien jäseninä.

Johtoryhmä jatkuvassa muutoksessa

Johtoryhmätyön kehittämisen lähtökohtana voivat olla esimerkiksi halu selkiyttää johtamisjärjestelmää ja varmistaa strategian toimeenpano, uuden johtoryhmän työskentelyn aloittaminen, muutokseen valmistautuminen tai johtoryhmässä esiintyvien jännitteiden poistaminen.

Johtoryhmätyön kehittäminen vapauttaa voimavaroja

MPS Executive Searchin johtoryhmätyön arviointi- ja kehittämisprosessi avaa johtoryhmän nykytilanteen, jonka pohjalta voidaan yhdessä löytää tärkeimmät kehittämistoimenpiteet ja edesauttaa johtoryhmätyön järjestelmällistä kehittämistä. Kehittämistyössä jäsennetään johtoryhmän työskentelyä: keskitytään oleelliseen, hyödynnetään ryhmän jäsenten erilaisuutta ja vapautetaan ryhmän voimavaroja.

MPS BoardCompetence – hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

MPS BoardCompetence tarjoaa monipuolisesti palveluja hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Olemme usein käytetty kumppani omistajalinjauksissa ja hallitustyön kehittämisessä.

MPS johtamisen neuvonantajana tai valmentajana

MPS-Yhtiöiden koko kotimainen ja kansainvälinen osaaminen on asiakkaidemme käytössä. Ihmisten käyttäytymisen ja persoonallisuuden syvä analysointiosaaminen yhdistettynä laajaan kokemukseemme asiakkaiden liiketoiminnasta sekä johtoryhmien ja organisaatioiden muutoshallinnasta luovat edellytyksiä kehittää asiakkaidemme henkilöstön hyvinvointia ja tuloksia.

MPS Executive Searchin palvelukokonaisuuteen kuuluvat työelämään räätälöimämme johtamisen arviointimenetelmät, syvähaastattelut, 360°-arviointi sekä workshop-työskentely. Olennainen osa johtamisen kehittämistä on yksilö- ja ryhmäcoaching.

Ota yhteyttä

Tarkempia tietoja kehittämispalveluistamme saat soittamalla 020 7469 600 tai lähettämällä yhteydenottopyynnön