- fi_palvelut.jpg

MPS Executive Searchin palvelut

MPS Executive Search tarjoaa tuloksekkaita johdon, asiantuntijoiden ja hallitusjäsenten suorahakuratkaisuja sekä johtamisen arviointiin ja kehittämiseen liittyviä palveluja.

Johdon suorahaku – rekrytoinnin täsmätyökalu

MPS Executive Searchin suorahaku on ratkaisukeskeinen palvelu, jossa liiketoiminta, työyhteisö ja tehtävään sopiva henkilö sovitetaan saumattomasti yhteen. Lähtökohtana on aina organisaation strategian mukaisen avainvoimavaran löytäminen. Rekrytoinnin onnistumista tukevat MPS Executive Searchin kehittämä tilanneanalyysi ja syvällinen johdon arviointiosaaminen, joiden avulla varmistetaan sekä oikeat rekrytointivaatimukset että valittavan henkilön sopivuus ja menestyminen tehtävässä.

MPS Executive Search on erikoistunut ylimmän johdon suorahakuihin, jolloin haettava henkilö on usein toimitusjohtaja, muu johtoryhmän jäsen tai hallitusjäsen.

Ylimmän johdon suorahaku
Hallitusjäsenen suorahaku

Pitkä kokemus ja kattava verkosto mahdollistavat myös onnistuneet suorahaut keskijohtoon ja asiantuntijatehtäviin.

Keskijohdon suorahaku
Asiantuntijoiden suorahaku


Ylimmän johdon henkilöarviointi tukee johtamisen kehittämistä

Rekrytointitilanteessa ylimmän johdon henkilöarvioinnilla (Executive Assessment) varmistetaan, että valittava henkilö sopii työskentelytyyliltään johtoryhmään ja koko työyhteisöön. Lisäksi arvioinnilla selvitetään, että hänellä on edellytykset saavuttaa asetetut tavoitteet.

Valintatilanteessa tapahtuva henkilöarviointi antaa valittavan esimiehelle hyödyllistä tietoa johtamisen tueksi ja arvioitavalle itselleen eväitä henkilökohtaiseen kehittymiseen.

Ylimmän johdon henkilöarviointia hyödynnetään myös organisaation sisäisessä urasuunnittelussa.

 Lue lisää ylimmän johdon henkilöarvioinnista.

Johtamisen ja hallitustyöskentelyn kehittäminen

Hallituksilta ja johtoryhmiltä vaaditaan yhä enemmän ketteryyttä ja kykyä toimia muuttuvissa toimintaympäristöissä. Menestyvän työyhteisön johto suuntautuu tulevaisuuteen ja kykenee uudistumaan. Erilaisuuden ja monipuolisen osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen, verkostojen hallinta sekä valmentava johtaminen ovat toimivan ja tuloksellisen työyhteisön perusta.

MPS Executive Searchin kokeneet konsultit auttavat löytämään kehittämisalueet ja suuntaamaan johtamisen voimavarat oikein.

Lue lisää johtamisen ja hallitustyöskentelyn kehittämisestä.

Muut palvelut

MPS Executive Search on osa MPS-Yhtiöitä, joka tarjoaa laaja-alaisesti palveluja johtamisen ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä rekrytointiin ja muutoksen hallintaan. Näihin palveluihin voi tutustua tarkemmin MPS:n nettisivuilla.