- fi_palvelut.jpg

Luottamuksellisuus

MPS Executive Searchin toimintaperiaatteet

MPS Executive Search on toiminut yli 35 vuotta toimeksiantajien ja työnhakijoiden luotettavana kumppanina johdon ja hallitusjäsenten suorahauissa, ylimmän johdon henkilöarvioinneissa sekä johtamisen arvioinnissa ja kehittämisessä. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, joten tämä sivusto, tietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen sekä rekisterimme ovat myös jatkuvan kehityksen kohteena.

Toimeksiantajilta ja ehdokkailta keräämämme tiedot

Keräämme toimeksiantajilta ja ehdokkailta rekrytointiprosessin kannalta oleellisia tietoja. Käsittelemme keräämiämme tietoja luottamuksellisesti. Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyviä henkilöarviointikäytäntöjä, lainsäädäntöä ja tietosuojavaltuutetun ohjeistuksia.